Límite de logaritmos

Si a > 0

límite

límite


Si 0 < a < 1

límite

límite


función

función

función logarítmica

Ejercicios de límites de logaritmos

Límite de logartimo

Límite de logartimo

Límite de logartimo

Límite de logartimo

Límite de logartimo

Límite

Límite

Límite

El denominador es un infinito de orden superior