Fórmulas de Álgebra

Monomios

axn + bxn = (a + b)xn

axn − bxn = (a − b)xn

axn · bxm = (a · b)xn + m

axn : bxm = (a : b)xn − m

(axn)m = amxn · m

Productos notables

Binomios al cuadrado

(a + b)2 = a2 + 2 · a · b + b2

(a − b)2 = a2 − 2 · a · b + b2

Binomios al cubo

(a + b)3 = a3 + 3 · a2 · b + 3 · a · b2 + b3

(a − b)3 = a3 − 3 · a2 · b + 3 · a · b2 − b3

Binomio de Newton

binomio

Diferencia de cuadrados

a2 − b2 = (a + b) · (a − b)

Suma de cubos

a3 + b3 = (a + b) · (a2 − ab + b2)

Diferencia de cubos

a3 − b3 = (a − b) · (a2 + ab + b2)

Diferencia cuarta

a4 − b4 = (a + b) · (a − b) · (a2 + b2)

Trinomio al cuadrado

(a + b + c)2 = a2 + b2 + 2 · a · b + + 2 · a · c + 2 · b · c + c2


Cocientes notables

Cocientes notables

Cocientes notables

Cocientes notables

Cocientes notables

Factorización

Factor común

a · b + a · c + a · d = a (b + c + d)

Doble extracción de factor común

x2 − ax − bx + ab = x (x − a) − b (x − a) = (x − a) · (x − b)

Trinomio de segundo grado

a x2 + bx +c = a · (x -x1 ) · (x -x2 )


Ecuaciones

Ecuación de segundo grado

ax2 + bx +c = 0

fórmula

fórmula

fórmula

fórmula

Fórmulas de Álgebra lineal

Ecuación bicuadrada

ax4 + bx2 + c = 0

raíz